top of page

One step from earth

Het concept van urbanisatie en het motief van de auto keren als een constante weer in mijn fotografisch werk, gevoed als het ware door mijn interesse in architectuur en mijn passie voor road movies. Via mijn persoonlijke blik, tracht ik een bevreemdende sfeer over te brengen. Mijn vroeger werk zou je als een typologie van gevels van verschillende hoogbouw kunnen interpreteren, maar de subjectieve invulling -hoe ik een bepaalde locatie beleef-  ontbrak, wat ik zelf als een gemis ervaarde.

In dit werk voegde ik een extra laag aan mijn werk toe. Door de volgorde van de beelden doelgerichter te kiezen, alsook door de auto tot personage te maken, schep ik een eigen wereld, zonder dat er een duidelijke narratieve context wordt meegegeven. One Step from Earth vormt in dit opzicht een voortzetting van mijn vorige reeks, Pas un chat die bestaat uit een reeks van nachtbeelden die een suggestie hebben naar een verhaal, zonder daar te diep op te hameren en zonder de aanwezigheid van iets dat weerkeert of personages. Bij One step from Earth zijn er wel personages in een open verhaal die voor spanning en suspense zorgen; ze voelen aan als artificiële wezens die ageren in een artificieel aandoende omgeving. Zij lijken schuldig te zijn aan de vreemde ‘gebeurtenissen’ in het doorgaans vredige nachtlandschap.

Net zoals een film geregisseerd wordt, bepaalde ik wat in deze fotografische reeks te zien is tot in de details (licht, kader, mise en-scène… ) of zocht ik in veel plaatsen die ik tegenkwam het kunstmatige zoals bijvoorbeeld kunst-licht. Ik vond voor dit werk inspiratie in films zoals Drive (Nicolas Winding Refn), series zoals Twin Peaks (David Lynch), of de science fiction verhalen van Harry Harrison (uit één van diens boeken ontleende ik de titel van deze fotografische reeks). Ik hanteer echter het medium fotografie omdat het, meer dan film, toelaat aan de kijkers om de beelden een eigen invulling te geven. Iedereen verzint zijn eigen verhaal. De beelden krijgen bovendien een sterkere narratieve verankering door hun opeenvolging en plaatsing. Zo wordt een eigenzinnige en bevreemdende wereld gecreëerd.

De auto die in deze reeks weerkeert staat vaak symbool voor reizen, ontdekken, maar zijn rol kan ook het bevreemdende en lugubere insinueren. De beelden tonen de stilte voor de storm, het moment voor een ontploffing, waarbij de actie of confrontatie niet wordt getoond. De beelden nodigen de toeschouwer uit om verbanden te leggen. Mijn omgeving beschouw ik als een theatervoorstelling van stilstaande beelden. De beelden kunnen beschouwd worden als een metafoor voor de gevoelens en gedachten in mijn hoofd.

Interesse in een mooie print? Graag meer informatie?
Anke one step from earth contact
bottom of page